15-099 Białystok,ulica Legionowa 6 lok 19


tel. 85 871 03 63
fax 85 871 03 67
tel. kom. 697 523 111
Opłaty

Notariusz pobiera
:
  1. Opłaty notarialne, których wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 Nr 148 poz. 1564, ze zmianami)
  2.  Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych, określone szczegółowo w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 90 poz.594).
  3. Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 101 poz. 649)
  4. Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768) Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.